Tử Vi Cổ Học

Lịch Vạn Niên Năm 2020 - Tử Vi Cổ Học

LỊCH VẠN NIÊN năm 2020 được Tử Vi Cổ Học luận đoán chi tiết. Thông tin lịch vạn niên năm 2020 theo từng ngày, theo tháng và cả năm. Tra cứu thông tin về các ngày tốt xấu, hợp làm những công việc gì?

Tra cứu "LỊCH VẠN NIÊN", xem lịch âm dương hôm nay chính xác và chi tiết nhất. Xem ngày là tốt hay xấu, các giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo trong ngày hôm nay và cùng rất nhiều thông tin hữu ích được Tử Vi Cổ Học chúng tôi chia sẻ qua bài viết này.

1. Lịch vạn niên 12 tháng trong năm 2020

Lịch vạn niên tháng 1 năm 2020

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

7/12 - Quý Mão
2

8/12 - Giáp Thìn
3

9/12 - Ất Tỵ
4

10/12 - Bính Ngọ
5

11/12 - Đinh Mùi
6

12/12 - Mậu Thân
7

13/12 - Kỷ Dậu
8

14/12 - Canh Tuất
9

15/12 - Tân Hợi
10

16/12 - Nhâm Tý
11

17/12 - Quý Sửu
12

18/12 - Giáp Dần
13

19/12 - Ất Mão
14

20/12 - Bính Thìn
15

21/12 - Đinh Tỵ
16

22/12 - Mậu Ngọ
17

23/12 - Kỷ Mùi
18

24/12 - Canh Thân
19

25/12 - Tân Dậu
20

26/12 - Nhâm Tuất
21

27/12 - Quý Hợi
22

28/12 - Giáp Tý
23

29/12 - Ất Sửu
24

30/12 - Bính Dần
25

1/1 - Đinh Mão
26

2/1 - Mậu Thìn
27

3/1 - Kỷ Tỵ
28

4/1 - Canh Ngọ
29

5/1 - Tân Mùi
30

6/1 - Nhâm Thân
31

7/1 - Quý Dậu
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 2 năm 2020

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

8/1 - Giáp Tuất
2

9/1 - Ất Hợi
3

10/1 - Bính Tý
4

11/1 - Đinh Sửu
5

12/1 - Mậu Dần
6

13/1 - Kỷ Mão
7

14/1 - Canh Thìn
8

15/1 - Tân Tỵ
9

16/1 - Nhâm Ngọ
10

17/1 - Quý Mùi
11

18/1 - Giáp Thân
12

19/1 - Ất Dậu
13

20/1 - Bính Tuất
14

21/1 - Đinh Hợi
15

22/1 - Mậu Tý
16

23/1 - Kỷ Sửu
17

24/1 - Canh Dần
18

25/1 - Tân Mão
19

26/1 - Nhâm Thìn
20

27/1 - Quý Tỵ
21

28/1 - Giáp Ngọ
22

29/1 - Ất Mùi
23

1/2 - Bính Thân
24

2/2 - Đinh Dậu
25

3/2 - Mậu Tuất
26

4/2 - Kỷ Hợi
27

5/2 - Canh Tý
28

6/2 - Tân Sửu
29

7/2 - Nhâm Dần
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 3 năm 2020

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

8/2 - Quý Mão
2

9/2 - Giáp Thìn
3

10/2 - Ất Tỵ
4

11/2 - Bính Ngọ
5

12/2 - Đinh Mùi
6

13/2 - Mậu Thân
7

14/2 - Kỷ Dậu
8

15/2 - Canh Tuất
9

16/2 - Tân Hợi
10

17/2 - Nhâm Tý
11

18/2 - Quý Sửu
12

19/2 - Giáp Dần
13

20/2 - Ất Mão
14

21/2 - Bính Thìn
15

22/2 - Đinh Tỵ
16

23/2 - Mậu Ngọ
17

24/2 - Kỷ Mùi
18

25/2 - Canh Thân
19

26/2 - Tân Dậu
20

27/2 - Nhâm Tuất
21

28/2 - Quý Hợi
22

29/2 - Giáp Tý
23

30/2 - Ất Sửu
24

1/3 - Bính Dần
25

2/3 - Đinh Mão
26

3/3 - Mậu Thìn
27

4/3 - Kỷ Tỵ
28

5/3 - Canh Ngọ
29

6/3 - Tân Mùi
30

7/3 - Nhâm Thân
31

8/3 - Quý Dậu
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2020

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

9/3 - Giáp Tuất
2

10/3 - Ất Hợi
3

11/3 - Bính Tý
4

12/3 - Đinh Sửu
5

13/3 - Mậu Dần
6

14/3 - Kỷ Mão
7

15/3 - Canh Thìn
8

16/3 - Tân Tỵ
9

17/3 - Nhâm Ngọ
10

18/3 - Quý Mùi
11

19/3 - Giáp Thân
12

20/3 - Ất Dậu
13

21/3 - Bính Tuất
14

22/3 - Đinh Hợi
15

23/3 - Mậu Tý
16

24/3 - Kỷ Sửu
17

25/3 - Canh Dần
18

26/3 - Tân Mão
19

27/3 - Nhâm Thìn
20

28/3 - Quý Tỵ
21

29/3 - Giáp Ngọ
22

30/3 - Ất Mùi
23

1/4 - Bính Thân
24

2/4 - Đinh Dậu
25

3/4 - Mậu Tuất
26

4/4 - Kỷ Hợi
27

5/4 - Canh Tý
28

6/4 - Tân Sửu
29

7/4 - Nhâm Dần
30

8/4 - Quý Mão
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 5 năm 2020

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

9/4 - Giáp Thìn
2

10/4 - Ất Tỵ
3

11/4 - Bính Ngọ
4

12/4 - Đinh Mùi
5

13/4 - Mậu Thân
6

14/4 - Kỷ Dậu
7

15/4 - Canh Tuất
8

16/4 - Tân Hợi
9

17/4 - Nhâm Tý
10

18/4 - Quý Sửu
11

19/4 - Giáp Dần
12

20/4 - Ất Mão
13

21/4 - Bính Thìn
14

22/4 - Đinh Tỵ
15

23/4 - Mậu Ngọ
16

24/4 - Kỷ Mùi
17

25/4 - Canh Thân
18

26/4 - Tân Dậu
19

27/4 - Nhâm Tuất
20

28/4 - Quý Hợi
21

29/4 - Giáp Tý
22

30/4 - Ất Sửu
23

1/4 - Bính Dần
24

2/4 - Đinh Mão
25

3/4 - Mậu Thìn
26

4/4 - Kỷ Tỵ
27

5/4 - Canh Ngọ
28

6/4 - Tân Mùi
29

7/4 - Nhâm Thân
30

8/4 - Quý Dậu
31

9/4 - Giáp Tuất

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 6 năm 2020

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

10/4 - Ất Hợi
2

11/4 - Bính Tý
3

12/4 - Đinh Sửu
4

13/4 - Mậu Dần
5

14/4 - Kỷ Mão
6

15/4 - Canh Thìn
7

16/4 - Tân Tỵ
8

17/4 - Nhâm Ngọ
9

18/4 - Quý Mùi
10

19/4 - Giáp Thân
11

20/4 - Ất Dậu
12

21/4 - Bính Tuất
13

22/4 - Đinh Hợi
14

23/4 - Mậu Tý
15

24/4 - Kỷ Sửu
16

25/4 - Canh Dần
17

26/4 - Tân Mão
18

27/4 - Nhâm Thìn
19

28/4 - Quý Tỵ
20

29/4 - Giáp Ngọ
21

1/5 - Ất Mùi
22

2/5 - Bính Thân
23

3/5 - Đinh Dậu
24

4/5 - Mậu Tuất
25

5/5 - Kỷ Hợi
26

6/5 - Canh Tý
27

7/5 - Tân Sửu
28

8/5 - Nhâm Dần
29

9/5 - Quý Mão
30

10/5 - Giáp Thìn
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 7 năm 2020

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

11/5 - Ất Tỵ
2

12/5 - Bính Ngọ
3

13/5 - Đinh Mùi
4

14/5 - Mậu Thân
5

15/5 - Kỷ Dậu
6

16/5 - Canh Tuất
7

17/5 - Tân Hợi
8

18/5 - Nhâm Tý
9

19/5 - Quý Sửu
10

20/5 - Giáp Dần
11

21/5 - Ất Mão
12

22/5 - Bính Thìn
13

23/5 - Đinh Tỵ
14

24/5 - Mậu Ngọ
15

25/5 - Kỷ Mùi
16

26/5 - Canh Thân
17

27/5 - Tân Dậu
18

28/5 - Nhâm Tuất
19

29/5 - Quý Hợi
20

30/5 - Giáp Tý
21

1/6 - Ất Sửu
22

2/6 - Bính Dần
23

3/6 - Đinh Mão
24

4/6 - Mậu Thìn
25

5/6 - Kỷ Tỵ
26

6/6 - Canh Ngọ
27

7/6 - Tân Mùi
28

8/6 - Nhâm Thân
29

9/6 - Quý Dậu
30

10/6 - Giáp Tuất
31

11/6 - Ất Hợi
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 8 năm 2020

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

12/6 - Bính Tý
2

13/6 - Đinh Sửu
3

14/6 - Mậu Dần
4

15/6 - Kỷ Mão
5

16/6 - Canh Thìn
6

17/6 - Tân Tỵ
7

18/6 - Nhâm Ngọ
8

19/6 - Quý Mùi
9

20/6 - Giáp Thân
10

21/6 - Ất Dậu
11

22/6 - Bính Tuất
12

23/6 - Đinh Hợi
13

24/6 - Mậu Tý
14

25/6 - Kỷ Sửu
15

26/6 - Canh Dần
16

27/6 - Tân Mão
17

28/6 - Nhâm Thìn
18

29/6 - Quý Tỵ
19

1/7 - Giáp Ngọ
20

2/7 - Ất Mùi
21

3/7 - Bính Thân
22

4/7 - Đinh Dậu
23

5/7 - Mậu Tuất
24

6/7 - Kỷ Hợi
25

7/7 - Canh Tý
26

8/7 - Tân Sửu
27

9/7 - Nhâm Dần
28

10/7 - Quý Mão
29

11/7 - Giáp Thìn
30

12/7 - Ất Tỵ
31

13/7 - Bính Ngọ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2020

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

14/7 - Đinh Mùi
2

15/7 - Mậu Thân
3

16/7 - Kỷ Dậu
4

17/7 - Canh Tuất
5

18/7 - Tân Hợi
6

19/7 - Nhâm Tý
7

20/7 - Quý Sửu
8

21/7 - Giáp Dần
9

22/7 - Ất Mão
10

23/7 - Bính Thìn
11

24/7 - Đinh Tỵ
12

25/7 - Mậu Ngọ
13

26/7 - Kỷ Mùi
14

27/7 - Canh Thân
15

28/7 - Tân Dậu
16

29/7 - Nhâm Tuất
17

1/8 - Quý Hợi
18

2/8 - Giáp Tý
19

3/8 - Ất Sửu
20

4/8 - Bính Dần
21

5/8 - Đinh Mão
22

6/8 - Mậu Thìn
23

7/8 - Kỷ Tỵ
24

8/8 - Canh Ngọ
25

9/8 - Tân Mùi
26

10/8 - Nhâm Thân
27

11/8 - Quý Dậu
28

12/8 - Giáp Tuất
29

13/8 - Ất Hợi
30

14/8 - Bính Tý
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 10 năm 2020

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

15/8 - Đinh Sửu
2

16/8 - Mậu Dần
3

17/8 - Kỷ Mão
4

18/8 - Canh Thìn
5

19/8 - Tân Tỵ
6

20/8 - Nhâm Ngọ
7

21/8 - Quý Mùi
8

22/8 - Giáp Thân
9

23/8 - Ất Dậu
10

24/8 - Bính Tuất
11

25/8 - Đinh Hợi
12

26/8 - Mậu Tý
13

27/8 - Kỷ Sửu
14

28/8 - Canh Dần
15

29/8 - Tân Mão
16

30/8 - Nhâm Thìn
17

1/9 - Quý Tỵ
18

2/9 - Giáp Ngọ
19

3/9 - Ất Mùi
20

4/9 - Bính Thân
21

5/9 - Đinh Dậu
22

6/9 - Mậu Tuất
23

7/9 - Kỷ Hợi
24

8/9 - Canh Tý
25

9/9 - Tân Sửu
26

10/9 - Nhâm Dần
27

11/9 - Quý Mão
28

12/9 - Giáp Thìn
29

13/9 - Ất Tỵ
30

14/9 - Bính Ngọ
31

15/9 - Đinh Mùi
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 11 năm 2020

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

16/9 - Mậu Thân
2

17/9 - Kỷ Dậu
3

18/9 - Canh Tuất
4

19/9 - Tân Hợi
5

20/9 - Nhâm Tý
6

21/9 - Quý Sửu
7

22/9 - Giáp Dần
8

23/9 - Ất Mão
9

24/9 - Bính Thìn
10

25/9 - Đinh Tỵ
11

26/9 - Mậu Ngọ
12

27/9 - Kỷ Mùi
13

28/9 - Canh Thân
14

29/9 - Tân Dậu
15

1/10 - Nhâm Tuất
16

2/10 - Quý Hợi
17

3/10 - Giáp Tý
18

4/10 - Ất Sửu
19

5/10 - Bính Dần
20

6/10 - Đinh Mão
21

7/10 - Mậu Thìn
22

8/10 - Kỷ Tỵ
23

9/10 - Canh Ngọ
24

10/10 - Tân Mùi
25

11/10 - Nhâm Thân
26

12/10 - Quý Dậu
27

13/10 - Giáp Tuất
28

14/10 - Ất Hợi
29

15/10 - Bính Tý
30

16/10 - Đinh Sửu
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 12 năm 2020

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

17/10 - Mậu Dần
2

18/10 - Kỷ Mão
3

19/10 - Canh Thìn
4

20/10 - Tân Tỵ
5

21/10 - Nhâm Ngọ
6

22/10 - Quý Mùi
7

23/10 - Giáp Thân
8

24/10 - Ất Dậu
9

25/10 - Bính Tuất
10

26/10 - Đinh Hợi
11

27/10 - Mậu Tý
12

28/10 - Kỷ Sửu
13

29/10 - Canh Dần
14

1/11 - Tân Mão
15

2/11 - Nhâm Thìn
16

3/11 - Quý Tỵ
17

4/11 - Giáp Ngọ
18

5/11 - Ất Mùi
19

6/11 - Bính Thân
20

7/11 - Đinh Dậu
21

8/11 - Mậu Tuất
22

9/11 - Kỷ Hợi
23

10/11 - Canh Tý
24

11/11 - Tân Sửu
25

12/11 - Nhâm Dần
26

13/11 - Quý Mão
27

14/11 - Giáp Thìn
28

15/11 - Ất Tỵ
29

16/11 - Bính Ngọ
30

17/11 - Đinh Mùi
31

18/11 - Mậu Thân
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!


2. Lịch vạn niên hàng năm

3. Tổng kết lịch vạn niên

Tử Vi Cổ Học cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục "LỊCH VẠN NIÊN" trên website: tuvisomenh.com.vn. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch vạn niên, giúp bạn có nhìn chính xác và chi tiết nhất.

Lịch vạn sự