Tử Vi Cổ Học

Xem tuổi xông nhà

Năm sinh (âm lịch):
Năm xem (âm lịch):

Chú ý: Nhập đúng năm sinh âm lịch


Bảng xem tuổi xông nhà

Tuổi
Tuổi xông nhà năm 2022
Tuổi xông nhà năm 2023
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Xem tuổi


Xem tử vi


Xem tuổi


Xem phong thủy


Xem ngày


Lịch vạn niên


Xem bói


Xin xăm


Gieo quẻ


Blog tử vi