Tử Vi Cổ Học

Xem ngày tốt xấu


Ngày xem:

Chú ý: Nhập theo ngày tháng dương lịchCác ngày tốt xấu trong tháng 1 năm 2022

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt
Chi tiết
Thứ bảy
1/1/2022
29/11/2021
Bạch Hổ Hắc Đạo
Chủ nhật
2/1/2022
30/11/2021
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
3/1/2022
1/12/2021
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ ba
4/1/2022
2/12/2021
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
5/1/2022
3/12/2021
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ năm
6/1/2022
4/12/2021
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ sáu
7/1/2022
5/12/2021
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ bảy
8/1/2022
6/12/2021
Câu Trần Hắc Đạo
Chủ nhật
9/1/2022
7/12/2021
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ hai
10/1/2022
8/12/2021
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
11/1/2022
9/12/2021
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ tư
12/1/2022
10/12/2021
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ năm
13/1/2022
11/12/2021
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ sáu
14/1/2022
12/12/2021
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
15/1/2022
13/12/2021
Bạch Hổ Hắc Đạo
Chủ nhật
16/1/2022
14/12/2021
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
17/1/2022
15/12/2021
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ ba
18/1/2022
16/12/2021
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ tư
19/1/2022
17/12/2021
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ năm
20/1/2022
18/12/2021
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ sáu
21/1/2022
19/12/2021
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ bảy
22/1/2022
20/12/2021
Minh Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
23/1/2022
21/12/2021
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ hai
24/1/2022
22/12/2021
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ ba
25/1/2022
23/12/2021
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ tư
26/1/2022
24/12/2021
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
27/1/2022
25/12/2021
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ sáu
28/1/2022
26/12/2021
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
29/1/2022
27/12/2021
Thiên Lao Hắc Đạo
Chủ nhật
30/1/2022
28/12/2021
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ hai
31/1/2022
29/12/2021
Tư Mệnh Hoàng Đạo


Các ngày tốt xấu trong tháng 2 năm 2022

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt
Chi tiết
Thứ ba
1/2/2022
1/1/2022
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ tư
2/2/2022
2/1/2022
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ năm
3/2/2022
3/1/2022
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ sáu
4/2/2022
4/1/2022
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ bảy
5/2/2022
5/1/2022
Minh Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
6/2/2022
6/1/2022
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ hai
7/2/2022
7/1/2022
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ ba
8/2/2022
8/1/2022
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ tư
9/2/2022
9/1/2022
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
10/2/2022
10/1/2022
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ sáu
11/2/2022
11/1/2022
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
12/2/2022
12/1/2022
Thiên Lao Hắc Đạo
Chủ nhật
13/2/2022
13/1/2022
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ hai
14/2/2022
14/1/2022
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ ba
15/2/2022
15/1/2022
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ tư
16/2/2022
16/1/2022
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ năm
17/2/2022
17/1/2022
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
18/2/2022
18/1/2022
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ bảy
19/2/2022
19/1/2022
Chu Tước Hắc Đạo
Chủ nhật
20/2/2022
20/1/2022
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ hai
21/2/2022
21/1/2022
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
22/2/2022
22/1/2022
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ tư
23/2/2022
23/1/2022
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
24/2/2022
24/1/2022
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ sáu
25/2/2022
25/1/2022
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ bảy
26/2/2022
26/1/2022
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Chủ nhật
27/2/2022
27/1/2022
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ hai
28/2/2022
28/1/2022
Thanh Long Hoàng Đạo


Các ngày tốt xấu trong tháng 3 năm 2022

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt
Chi tiết
Thứ ba
1/3/2022
29/1/2022
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
2/3/2022
30/1/2022
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ năm
3/3/2022
1/2/2022
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
4/3/2022
2/2/2022
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ bảy
5/3/2022
3/2/2022
Chu Tước Hắc Đạo
Chủ nhật
6/3/2022
4/2/2022
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ hai
7/3/2022
5/2/2022
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
8/3/2022
6/2/2022
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ tư
9/3/2022
7/2/2022
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
10/3/2022
8/2/2022
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ sáu
11/3/2022
9/2/2022
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ bảy
12/3/2022
10/2/2022
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Chủ nhật
13/3/2022
11/2/2022
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ hai
14/3/2022
12/2/2022
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ ba
15/3/2022
13/2/2022
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
16/3/2022
14/2/2022
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ năm
17/3/2022
15/2/2022
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ sáu
18/3/2022
16/2/2022
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ bảy
19/3/2022
17/2/2022
Kim Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
20/3/2022
18/2/2022
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ hai
21/3/2022
19/2/2022
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
22/3/2022
20/2/2022
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ tư
23/3/2022
21/2/2022
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ năm
24/3/2022
22/2/2022
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ sáu
25/3/2022
23/2/2022
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ bảy
26/3/2022
24/2/2022
Thanh Long Hoàng Đạo
Chủ nhật
27/3/2022
25/2/2022
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
28/3/2022
26/2/2022
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ ba
29/3/2022
27/2/2022
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ tư
30/3/2022
28/2/2022
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ năm
31/3/2022
29/2/2022
Kim Đường Hoàng Đạo


Xem tử vi


Xem tuổi


Xem phong thủy


Xem ngày


Lịch vạn niên


Xem bói


Xin xăm


Gieo quẻ


Blog tử vi