Tử Vi Cổ Học

Lịch Vạn Niên Năm 2021 - Tử Vi Cổ Học

LỊCH VẠN NIÊN năm 2021 được Tử Vi Cổ Học luận đoán chi tiết. Thông tin lịch vạn niên năm 2021 theo từng ngày, theo tháng và cả năm. Tra cứu thông tin về các ngày tốt xấu, hợp làm những công việc gì?

Tra cứu "LỊCH VẠN NIÊN", xem lịch âm dương hôm nay chính xác và chi tiết nhất. Xem ngày là tốt hay xấu, các giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo trong ngày hôm nay và cùng rất nhiều thông tin hữu ích được Tử Vi Cổ Học chúng tôi chia sẻ qua bài viết này.

1. Lịch vạn niên 12 tháng trong năm 2021

Lịch vạn niên tháng 1 năm 2021

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

19/11 - Kỷ Dậu
2

20/11 - Canh Tuất
3

21/11 - Tân Hợi
4

22/11 - Nhâm Tý
5

23/11 - Quý Sửu
6

24/11 - Giáp Dần
7

25/11 - Ất Mão
8

26/11 - Bính Thìn
9

27/11 - Đinh Tỵ
10

28/11 - Mậu Ngọ
11

29/11 - Kỷ Mùi
12

30/11 - Canh Thân
13

1/12 - Tân Dậu
14

2/12 - Nhâm Tuất
15

3/12 - Quý Hợi
16

4/12 - Giáp Tý
17

5/12 - Ất Sửu
18

6/12 - Bính Dần
19

7/12 - Đinh Mão
20

8/12 - Mậu Thìn
21

9/12 - Kỷ Tỵ
22

10/12 - Canh Ngọ
23

11/12 - Tân Mùi
24

12/12 - Nhâm Thân
25

13/12 - Quý Dậu
26

14/12 - Giáp Tuất
27

15/12 - Ất Hợi
28

16/12 - Bính Tý
29

17/12 - Đinh Sửu
30

18/12 - Mậu Dần
31

19/12 - Kỷ Mão

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 2 năm 2021

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

20/12 - Canh Thìn
2

21/12 - Tân Tỵ
3

22/12 - Nhâm Ngọ
4

23/12 - Quý Mùi
5

24/12 - Giáp Thân
6

25/12 - Ất Dậu
7

26/12 - Bính Tuất
8

27/12 - Đinh Hợi
9

28/12 - Mậu Tý
10

29/12 - Kỷ Sửu
11

30/12 - Canh Dần
12

1/1 - Tân Mão
13

2/1 - Nhâm Thìn
14

3/1 - Quý Tỵ
15

4/1 - Giáp Ngọ
16

5/1 - Ất Mùi
17

6/1 - Bính Thân
18

7/1 - Đinh Dậu
19

8/1 - Mậu Tuất
20

9/1 - Kỷ Hợi
21

10/1 - Canh Tý
22

11/1 - Tân Sửu
23

12/1 - Nhâm Dần
24

13/1 - Quý Mão
25

14/1 - Giáp Thìn
26

15/1 - Ất Tỵ
27

16/1 - Bính Ngọ
28

17/1 - Đinh Mùi
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 3 năm 2021

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

18/1 - Mậu Thân
2

19/1 - Kỷ Dậu
3

20/1 - Canh Tuất
4

21/1 - Tân Hợi
5

22/1 - Nhâm Tý
6

23/1 - Quý Sửu
7

24/1 - Giáp Dần
8

25/1 - Ất Mão
9

26/1 - Bính Thìn
10

27/1 - Đinh Tỵ
11

28/1 - Mậu Ngọ
12

29/1 - Kỷ Mùi
13

1/2 - Canh Thân
14

2/2 - Tân Dậu
15

3/2 - Nhâm Tuất
16

4/2 - Quý Hợi
17

5/2 - Giáp Tý
18

6/2 - Ất Sửu
19

7/2 - Bính Dần
20

8/2 - Đinh Mão
21

9/2 - Mậu Thìn
22

10/2 - Kỷ Tỵ
23

11/2 - Canh Ngọ
24

12/2 - Tân Mùi
25

13/2 - Nhâm Thân
26

14/2 - Quý Dậu
27

15/2 - Giáp Tuất
28

16/2 - Ất Hợi
29

17/2 - Bính Tý
30

18/2 - Đinh Sửu
31

19/2 - Mậu Dần
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2021

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

20/2 - Kỷ Mão
2

21/2 - Canh Thìn
3

22/2 - Tân Tỵ
4

23/2 - Nhâm Ngọ
5

24/2 - Quý Mùi
6

25/2 - Giáp Thân
7

26/2 - Ất Dậu
8

27/2 - Bính Tuất
9

28/2 - Đinh Hợi
10

29/2 - Mậu Tý
11

30/2 - Kỷ Sửu
12

1/3 - Canh Dần
13

2/3 - Tân Mão
14

3/3 - Nhâm Thìn
15

4/3 - Quý Tỵ
16

5/3 - Giáp Ngọ
17

6/3 - Ất Mùi
18

7/3 - Bính Thân
19

8/3 - Đinh Dậu
20

9/3 - Mậu Tuất
21

10/3 - Kỷ Hợi
22

11/3 - Canh Tý
23

12/3 - Tân Sửu
24

13/3 - Nhâm Dần
25

14/3 - Quý Mão
26

15/3 - Giáp Thìn
27

16/3 - Ất Tỵ
28

17/3 - Bính Ngọ
29

18/3 - Đinh Mùi
30

19/3 - Mậu Thân
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 5 năm 2021

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

20/3 - Kỷ Dậu
2

21/3 - Canh Tuất
3

22/3 - Tân Hợi
4

23/3 - Nhâm Tý
5

24/3 - Quý Sửu
6

25/3 - Giáp Dần
7

26/3 - Ất Mão
8

27/3 - Bính Thìn
9

28/3 - Đinh Tỵ
10

29/3 - Mậu Ngọ
11

30/3 - Kỷ Mùi
12

1/4 - Canh Thân
13

2/4 - Tân Dậu
14

3/4 - Nhâm Tuất
15

4/4 - Quý Hợi
16

5/4 - Giáp Tý
17

6/4 - Ất Sửu
18

7/4 - Bính Dần
19

8/4 - Đinh Mão
20

9/4 - Mậu Thìn
21

10/4 - Kỷ Tỵ
22

11/4 - Canh Ngọ
23

12/4 - Tân Mùi
24

13/4 - Nhâm Thân
25

14/4 - Quý Dậu
26

15/4 - Giáp Tuất
27

16/4 - Ất Hợi
28

17/4 - Bính Tý
29

18/4 - Đinh Sửu
30

19/4 - Mậu Dần
31

20/4 - Kỷ Mão
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 6 năm 2021

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

21/4 - Canh Thìn
2

22/4 - Tân Tỵ
3

23/4 - Nhâm Ngọ
4

24/4 - Quý Mùi
5

25/4 - Giáp Thân
6

26/4 - Ất Dậu
7

27/4 - Bính Tuất
8

28/4 - Đinh Hợi
9

29/4 - Mậu Tý
10

1/5 - Kỷ Sửu
11

2/5 - Canh Dần
12

3/5 - Tân Mão
13

4/5 - Nhâm Thìn
14

5/5 - Quý Tỵ
15

6/5 - Giáp Ngọ
16

7/5 - Ất Mùi
17

8/5 - Bính Thân
18

9/5 - Đinh Dậu
19

10/5 - Mậu Tuất
20

11/5 - Kỷ Hợi
21

12/5 - Canh Tý
22

13/5 - Tân Sửu
23

14/5 - Nhâm Dần
24

15/5 - Quý Mão
25

16/5 - Giáp Thìn
26

17/5 - Ất Tỵ
27

18/5 - Bính Ngọ
28

19/5 - Đinh Mùi
29

20/5 - Mậu Thân
30

21/5 - Kỷ Dậu
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 7 năm 2021

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

22/5 - Canh Tuất
2

23/5 - Tân Hợi
3

24/5 - Nhâm Tý
4

25/5 - Quý Sửu
5

26/5 - Giáp Dần
6

27/5 - Ất Mão
7

28/5 - Bính Thìn
8

29/5 - Đinh Tỵ
9

30/5 - Mậu Ngọ
10

1/6 - Kỷ Mùi
11

2/6 - Canh Thân
12

3/6 - Tân Dậu
13

4/6 - Nhâm Tuất
14

5/6 - Quý Hợi
15

6/6 - Giáp Tý
16

7/6 - Ất Sửu
17

8/6 - Bính Dần
18

9/6 - Đinh Mão
19

10/6 - Mậu Thìn
20

11/6 - Kỷ Tỵ
21

12/6 - Canh Ngọ
22

13/6 - Tân Mùi
23

14/6 - Nhâm Thân
24

15/6 - Quý Dậu
25

16/6 - Giáp Tuất
26

17/6 - Ất Hợi
27

18/6 - Bính Tý
28

19/6 - Đinh Sửu
29

20/6 - Mậu Dần
30

21/6 - Kỷ Mão
31

22/6 - Canh Thìn
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 8 năm 2021

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

23/6 - Tân Tỵ
2

24/6 - Nhâm Ngọ
3

25/6 - Quý Mùi
4

26/6 - Giáp Thân
5

27/6 - Ất Dậu
6

28/6 - Bính Tuất
7

29/6 - Đinh Hợi
8

1/7 - Mậu Tý
9

2/7 - Kỷ Sửu
10

3/7 - Canh Dần
11

4/7 - Tân Mão
12

5/7 - Nhâm Thìn
13

6/7 - Quý Tỵ
14

7/7 - Giáp Ngọ
15

8/7 - Ất Mùi
16

9/7 - Bính Thân
17

10/7 - Đinh Dậu
18

11/7 - Mậu Tuất
19

12/7 - Kỷ Hợi
20

13/7 - Canh Tý
21

14/7 - Tân Sửu
22

15/7 - Nhâm Dần
23

16/7 - Quý Mão
24

17/7 - Giáp Thìn
25

18/7 - Ất Tỵ
26

19/7 - Bính Ngọ
27

20/7 - Đinh Mùi
28

21/7 - Mậu Thân
29

22/7 - Kỷ Dậu
30

23/7 - Canh Tuất
31

24/7 - Tân Hợi
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2021

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

25/7 - Nhâm Tý
2

26/7 - Quý Sửu
3

27/7 - Giáp Dần
4

28/7 - Ất Mão
5

29/7 - Bính Thìn
6

30/7 - Đinh Tỵ
7

1/8 - Mậu Ngọ
8

2/8 - Kỷ Mùi
9

3/8 - Canh Thân
10

4/8 - Tân Dậu
11

5/8 - Nhâm Tuất
12

6/8 - Quý Hợi
13

7/8 - Giáp Tý
14

8/8 - Ất Sửu
15

9/8 - Bính Dần
16

10/8 - Đinh Mão
17

11/8 - Mậu Thìn
18

12/8 - Kỷ Tỵ
19

13/8 - Canh Ngọ
20

14/8 - Tân Mùi
21

15/8 - Nhâm Thân
22

16/8 - Quý Dậu
23

17/8 - Giáp Tuất
24

18/8 - Ất Hợi
25

19/8 - Bính Tý
26

20/8 - Đinh Sửu
27

21/8 - Mậu Dần
28

22/8 - Kỷ Mão
29

23/8 - Canh Thìn
30

24/8 - Tân Tỵ
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 10 năm 2021

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

25/8 - Nhâm Ngọ
2

26/8 - Quý Mùi
3

27/8 - Giáp Thân
4

28/8 - Ất Dậu
5

29/8 - Bính Tuất
6

1/9 - Đinh Hợi
7

2/9 - Mậu Tý
8

3/9 - Kỷ Sửu
9

4/9 - Canh Dần
10

5/9 - Tân Mão
11

6/9 - Nhâm Thìn
12

7/9 - Quý Tỵ
13

8/9 - Giáp Ngọ
14

9/9 - Ất Mùi
15

10/9 - Bính Thân
16

11/9 - Đinh Dậu
17

12/9 - Mậu Tuất
18

13/9 - Kỷ Hợi
19

14/9 - Canh Tý
20

15/9 - Tân Sửu
21

16/9 - Nhâm Dần
22

17/9 - Quý Mão
23

18/9 - Giáp Thìn
24

19/9 - Ất Tỵ
25

20/9 - Bính Ngọ
26

21/9 - Đinh Mùi
27

22/9 - Mậu Thân
28

23/9 - Kỷ Dậu
29

24/9 - Canh Tuất
30

25/9 - Tân Hợi
31

26/9 - Nhâm Tý

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 11 năm 2021

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

27/9 - Quý Sửu
2

28/9 - Giáp Dần
3

29/9 - Ất Mão
4

30/9 - Bính Thìn
5

1/10 - Đinh Tỵ
6

2/10 - Mậu Ngọ
7

3/10 - Kỷ Mùi
8

4/10 - Canh Thân
9

5/10 - Tân Dậu
10

6/10 - Nhâm Tuất
11

7/10 - Quý Hợi
12

8/10 - Giáp Tý
13

9/10 - Ất Sửu
14

10/10 - Bính Dần
15

11/10 - Đinh Mão
16

12/10 - Mậu Thìn
17

13/10 - Kỷ Tỵ
18

14/10 - Canh Ngọ
19

15/10 - Tân Mùi
20

16/10 - Nhâm Thân
21

17/10 - Quý Dậu
22

18/10 - Giáp Tuất
23

19/10 - Ất Hợi
24

20/10 - Bính Tý
25

21/10 - Đinh Sửu
26

22/10 - Mậu Dần
27

23/10 - Kỷ Mão
28

24/10 - Canh Thìn
29

25/10 - Tân Tỵ
30

26/10 - Nhâm Ngọ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 12 năm 2021

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

27/10 - Quý Mùi
2

28/10 - Giáp Thân
3

29/10 - Ất Dậu
4

1/11 - Bính Tuất
5

2/11 - Đinh Hợi
6

3/11 - Mậu Tý
7

4/11 - Kỷ Sửu
8

5/11 - Canh Dần
9

6/11 - Tân Mão
10

7/11 - Nhâm Thìn
11

8/11 - Quý Tỵ
12

9/11 - Giáp Ngọ
13

10/11 - Ất Mùi
14

11/11 - Bính Thân
15

12/11 - Đinh Dậu
16

13/11 - Mậu Tuất
17

14/11 - Kỷ Hợi
18

15/11 - Canh Tý
19

16/11 - Tân Sửu
20

17/11 - Nhâm Dần
21

18/11 - Quý Mão
22

19/11 - Giáp Thìn
23

20/11 - Ất Tỵ
24

21/11 - Bính Ngọ
25

22/11 - Đinh Mùi
26

23/11 - Mậu Thân
27

24/11 - Kỷ Dậu
28

25/11 - Canh Tuất
29

26/11 - Tân Hợi
30

27/11 - Nhâm Tý
31

28/11 - Quý Sửu
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!


2. Lịch vạn niên hàng năm

3. Tổng kết lịch vạn niên

Tử Vi Cổ Học cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục "LỊCH VẠN NIÊN" trên website: tuvisomenh.com.vn. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch vạn niên, giúp bạn có nhìn chính xác và chi tiết nhất.

Lịch vạn sự