Tử Vi Cổ Học

Tuổi Tân Hợi 1971 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

gửi lời chào đầu tiên đến bạn

XEM TUỔI HỢP LÀM ĂN là điều cần thiết đối với người kinh doanh, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp. Nếu bạn chọn được những người đồng hành hợp tuổi thì sẽ nâng cao phần cát khí bổ trợ giúp bạn phát triển hơn. Nếu người đồng hành không hợp tuổi thì phần nào sẽ khắc chế bạn, kìm hãm sự phát triển sự nghiệp của bạn.

Việc xem tuổi Tân Hợi 1971 hợp với tuổi nào để làm ăn mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn.

Chúc gia chủ Tân Hợi 1971 chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung năm 2024 thông qua công cụ xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Hợi 1971.


Thông tin gia chủ tuổi Tân Hợi 1971

Năm sinh 1971
Tuổi

Tuổi Tân Hợi 1971 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?
Tân Hợi 1971

Xem mệnh ngũ hành Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức)
(Mệnh Kim)
Thiên can Tân
Địa chi Hợi
Cung mệnh Nam cung Khôn
Nữ cung Tốn

I - Tuổi Tân Hợi 1971 nam mạng

xem tuổi hợp làm ăn nam

1. Nam Tân Hợi 1971 hợp làm ăn các tuổi Nam mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Tân Hợi 1971 Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Hợi từ độ tuổi đến . Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Hợi 1971 NAM mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp làm ăn với Tân Hợi 1971 (NAM MẠNG)
Tuổi
(Nam mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
1993
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1991
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Lục Sát
Tương Sinh
1984
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1983
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1976
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1975
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1967
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Diên Niên
Tương Sinh
1966
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh

2. Nam Tân Hợi 1971 hợp làm ăn các tuổi Nữ Mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Tân Hợi 1971 Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Hợi từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Hợi 1971 NAM mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp làm ăn với Tân Hợi 1971 (NAM MẠNG)
Tuổi
(Nữ Mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2005
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
2001
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Xung
Thiên Y
Tương Sinh
2000
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1999
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Sinh Khí
Bình Hòa
1996
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1993
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1992
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hại
Thiên Y
Tương Sinh
1991
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Diên Niên
Tương Sinh
1990
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1984
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1983
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1982
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1976
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Sát
Tương Sinh
1975
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Sinh Khí
Bình Hòa
1974
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Phá
Thiên Y
Tương Sinh
1969
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1967
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Lục Sát
Tương Sinh
1966
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa

II - Tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng

xem tuổi hợp làm ăn nữ

3. Nữ Tân Hợi 1971 hợp làm ăn các tuổi Nam mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Tân Hợi 1971 NỮ mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Hợi từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Hợi 1971 NỮ mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp làm ăn với Tân Hợi 1971 (NŨ MẠNG)
Tuổi
(Nam mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2006
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Diên Niên
Bình Hòa
2005
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
2000
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1999
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Sinh Khí
Tương Sinh
1997
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Diên Niên
Bình Hòa
1996
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1991
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1990
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1982
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1970
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Bình Hòa
1969
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa

4. Nữ Tân Hợi 1971 hợp làm ăn các tuổi Nữ mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Tân Hợi 1971 NỮ mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Hợi từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Hợi 1971 NỮ mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp làm ăn với Tân Hợi 1971 (NỮ MẠNG)
Tuổi
(Nữ Mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2006
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Diên Niên
Bình Hòa
1998
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Phá
Phục Vị
Bình Hòa
1997
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Diên Niên
Bình Hòa
1985
Bình Hòa
Tương Khắc
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1976
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1971
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1970
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Bình Hòa
1968
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hại
Sinh Khí
Tương Sinh
1967
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh

Xem tuổi hợp làm ăn

Xem tuổi