Tử Vi Cổ Học

Tuổi Tân Dậu 1981 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

gửi lời chào đầu tiên đến bạn

XEM TUỔI HỢP LÀM ĂN là điều cần thiết đối với người kinh doanh, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp. Nếu bạn chọn được những người đồng hành hợp tuổi thì sẽ nâng cao phần cát khí bổ trợ giúp bạn phát triển hơn. Nếu người đồng hành không hợp tuổi thì phần nào sẽ khắc chế bạn, kìm hãm sự phát triển sự nghiệp của bạn.

Việc xem tuổi Tân Dậu 1981 hợp với tuổi nào để làm ăn mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn.

Chúc gia chủ Tân Dậu 1981 chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung năm 2024 thông qua công cụ xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Dậu 1981.


Thông tin gia chủ tuổi Tân Dậu 1981

Năm sinh 1981
Tuổi

Tuổi Tân Dậu 1981 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?
Tân Dậu 1981

Xem mệnh ngũ hành Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu đá)
(Mệnh Mộc)
Thiên can Tân
Địa chi Dậu
Cung mệnh Nam cung Khảm
Nữ cung Cấn

I - Tuổi Tân Dậu 1981 nam mạng

xem tuổi hợp làm ăn nam

1. Nam Tân Dậu 1981 hợp làm ăn các tuổi Nam mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Tân Dậu 1981 Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Dậu từ độ tuổi đến . Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Dậu 1981 NAM mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp làm ăn với Tân Dậu 1981 (NAM MẠNG)
Tuổi
(Nam mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2005
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1997
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1996
Tương Sinh
Tương Sinh
Lục Phá
Sinh Khí
Tương Sinh
1988
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1979
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1978
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1966
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Họa Hại
Tương Sinh
1964
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Diên Niên
Tương Khắc

2. Nam Tân Dậu 1981 hợp làm ăn các tuổi Nữ Mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Tân Dậu 1981 Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Dậu từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Dậu 1981 NAM mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp làm ăn với Tân Dậu 1981 (NAM MẠNG)
Tuổi
(Nữ Mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2004
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Tương Khắc
1997
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1995
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1989
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Sinh Khí
Tương Sinh
1988
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1986
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1983
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Họa Hại
Tương Sinh
1980
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1979
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1974
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Họa Hại
Tương Sinh
1973
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Lục Sát
Tương Sinh
1965
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Họa Hại
Tương Sinh
1964
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Lục Sát
Tương Sinh

II - Tuổi Tân Dậu 1981 nữ mạng

xem tuổi hợp làm ăn nữ

3. Nữ Tân Dậu 1981 hợp làm ăn các tuổi Nam mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Tân Dậu 1981 NỮ mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Dậu từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Dậu 1981 NỮ mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp làm ăn với Tân Dậu 1981 (NŨ MẠNG)
Tuổi
(Nam mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2004
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
2003
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
2002
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1995
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1994
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hại
Thiên Y
Tương Sinh
1989
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Sinh Khí
Bình Hòa
1986
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1983
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1980
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1975
Tương Sinh
Tương Khắc
Lục Xung
Diên Niên
Tương Sinh
1974
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1973
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Họa Hại
Tương Sinh
1967
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1966
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1965
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Phục Vị
Bình Hòa
1964
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Họa Hại
Tương Sinh

4. Nữ Tân Dậu 1981 hợp làm ăn các tuổi Nữ mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Tân Dậu 1981 NỮ mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Dậu từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Dậu 1981 NỮ mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp làm ăn với Tân Dậu 1981 (NỮ MẠNG)
Tuổi
(Nữ Mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2005
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
2002
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1996
Tương Sinh
Tương Sinh
Lục Phá
Sinh Khí
Bình Hòa
1983
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1982
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hại
Thiên Y
Tương Sinh
1981
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1978
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1974
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1973
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1966
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1965
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Diên Niên
Tương Sinh
1964
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Thiên Y
Tương Sinh

Xem tuổi hợp làm ăn

Xem tuổi