Tử Vi Cổ Học

Tuổi Mậu Thìn 1988 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

gửi lời chào đầu tiên đến bạn

XEM TUỔI HỢP LÀM ĂN là điều cần thiết đối với người kinh doanh, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp. Nếu bạn chọn được những người đồng hành hợp tuổi thì sẽ nâng cao phần cát khí bổ trợ giúp bạn phát triển hơn. Nếu người đồng hành không hợp tuổi thì phần nào sẽ khắc chế bạn, kìm hãm sự phát triển sự nghiệp của bạn.

Việc xem tuổi Mậu Thìn 1988 hợp với tuổi nào để làm ăn mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn.

Chúc gia chủ Mậu Thìn 1988 chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung năm 2024 thông qua công cụ xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Thìn 1988.


Thông tin gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988

Năm sinh 1988
Tuổi

Tuổi Mậu Thìn 1988 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?
Mậu Thìn 1988

Xem mệnh ngũ hành Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già)
(Mệnh Mộc)
Thiên can Mậu
Địa chi Thìn
Cung mệnh Nam cung Chấn
Nữ cung Chấn

I - Tuổi Mậu Thìn 1988 nam mạng

xem tuổi hợp làm ăn nam

1. Nam Mậu Thìn 1988 hợp làm ăn các tuổi Nam mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Thìn từ độ tuổi đến . Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Thìn 1988 NAM mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp làm ăn với Mậu Thìn 1988 (NAM MẠNG)
Tuổi
(Nam mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2005
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Diên Niên
Bình Hòa
1996
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Diên Niên
Bình Hòa
1981
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1979
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1978
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Bình Hòa
1973
Bình Hòa
Tương Sinh
Lục Phá
Sinh Khí
Tương Sinh
1972
Bình Hòa
Tương Khắc
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1964
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh

2. Nam Mậu Thìn 1988 hợp làm ăn các tuổi Nữ Mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Thìn từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Thìn 1988 NAM mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp làm ăn với Mậu Thìn 1988 (NAM MẠNG)
Tuổi
(Nữ Mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2004
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Khắc
2003
Bình Hòa
Tương Sinh
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1997
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Phá
Phục Vị
Bình Hòa
1995
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1994
Tương Sinh
Tương Khắc
Lục Xung
Sinh Khí
Tương Sinh
1989
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Bình Hòa
1988
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1986
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1980
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Diên Niên
Bình Hòa
1979
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1967
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh

II - Tuổi Mậu Thìn 1988 nữ mạng

xem tuổi hợp làm ăn nữ

3. Nữ Mậu Thìn 1988 hợp làm ăn các tuổi Nam mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 NỮ mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Thìn từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Thìn 1988 NỮ mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp làm ăn với Mậu Thìn 1988 (NŨ MẠNG)
Tuổi
(Nam mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2005
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Diên Niên
Bình Hòa
1997
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Phá
Phục Vị
Bình Hòa
1996
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Diên Niên
Bình Hòa
1988
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1987
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hại
Diên Niên
Bình Hòa
1982
Tương Sinh
Tương Khắc
Lục Xung
Sinh Khí
Tương Sinh
1981
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1979
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1978
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Bình Hòa
1973
Bình Hòa
Tương Sinh
Lục Phá
Sinh Khí
Tương Sinh
1972
Bình Hòa
Tương Khắc
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1964
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh

4. Nữ Mậu Thìn 1988 hợp làm ăn các tuổi Nữ mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 NỮ mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Thìn từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Thìn 1988 NỮ mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp làm ăn với Mậu Thìn 1988 (NỮ MẠNG)
Tuổi
(Nữ Mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2004
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Khắc
2003
Bình Hòa
Tương Sinh
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1997
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Phá
Phục Vị
Bình Hòa
1995
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1994
Tương Sinh
Tương Khắc
Lục Xung
Sinh Khí
Tương Sinh
1989
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Bình Hòa
1988
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1986
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1980
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Diên Niên
Bình Hòa
1979
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1967
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh

Xem tuổi hợp làm ăn

Xem tuổi