Tử Vi Cổ Học

Tuổi Mậu Ngọ 1978 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

gửi lời chào đầu tiên đến bạn

XEM TUỔI HỢP LÀM ĂN là điều cần thiết đối với người kinh doanh, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp. Nếu bạn chọn được những người đồng hành hợp tuổi thì sẽ nâng cao phần cát khí bổ trợ giúp bạn phát triển hơn. Nếu người đồng hành không hợp tuổi thì phần nào sẽ khắc chế bạn, kìm hãm sự phát triển sự nghiệp của bạn.

Việc xem tuổi Mậu Ngọ 1978 hợp với tuổi nào để làm ăn mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn.

Chúc gia chủ Mậu Ngọ 1978 chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung năm 2024 thông qua công cụ xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Ngọ 1978.


Thông tin gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978

Năm sinh 1978
Tuổi

Tuổi Mậu Ngọ 1978 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?
Mậu Ngọ 1978

Xem mệnh ngũ hành Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời)
(Mệnh Hỏa)
Thiên can Mậu
Địa chi Ngọ
Cung mệnh Nam cung Tốn
Nữ cung Khôn

I - Tuổi Mậu Ngọ 1978 nam mạng

xem tuổi hợp làm ăn nam

1. Nam Mậu Ngọ 1978 hợp làm ăn các tuổi Nam mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Ngọ từ độ tuổi đến . Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Ngọ 1978 NAM mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp làm ăn với Mậu Ngọ 1978 (NAM MẠNG)
Tuổi
(Nam mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2006
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Diên Niên
Bình Hòa
1999
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Phá
Sinh Khí
Tương Sinh
1991
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1990
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1988
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Bình Hòa
1981
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1979
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hợp
Diên Niên
Bình Hòa
1973
Tương Sinh
Tương Sinh
Lục Hại
Thiên Y
Tương Sinh
1969
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa

2. Nam Mậu Ngọ 1978 hợp làm ăn các tuổi Nữ Mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Ngọ từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Ngọ 1978 NAM mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp làm ăn với Mậu Ngọ 1978 (NAM MẠNG)
Tuổi
(Nữ Mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2006
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Diên Niên
Bình Hòa
2003
Tương Sinh
Tương Sinh
Lục Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1998
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Phục Vị
Bình Hòa
1995
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1994
Bình Hòa
Tương Khắc
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1989
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1988
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Bình Hòa
1986
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Sinh Khí
Tương Sinh
1980
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1979
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hợp
Diên Niên
Bình Hòa
1977
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Khắc
1976
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1968
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh

II - Tuổi Mậu Ngọ 1978 nữ mạng

xem tuổi hợp làm ăn nữ

3. Nữ Mậu Ngọ 1978 hợp làm ăn các tuổi Nam mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 NỮ mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Ngọ từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Ngọ 1978 NỮ mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp làm ăn với Mậu Ngọ 1978 (NŨ MẠNG)
Tuổi
(Nam mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2003
Tương Sinh
Tương Sinh
Lục Hợp
Diên Niên
Tương Sinh
2002
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1998
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Phục Vị
Bình Hòa
1995
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1994
Bình Hòa
Tương Khắc
Tam Hợp
Diên Niên
Tương Sinh
1991
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Lục Sát
Tương Sinh
1989
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1986
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Phục Vị
Bình Hòa
1980
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1977
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1976
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1973
Tương Sinh
Tương Sinh
Lục Hại
Lục Sát
Tương Sinh
1968
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1965
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa

4. Nữ Mậu Ngọ 1978 hợp làm ăn các tuổi Nữ mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 NỮ mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Ngọ từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Ngọ 1978 NỮ mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp làm ăn với Mậu Ngọ 1978 (NỮ MẠNG)
Tuổi
(Nữ Mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2003
Tương Sinh
Tương Sinh
Lục Hợp
Lục Sát
Tương Sinh
2002
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1999
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Phá
Sinh Khí
Bình Hòa
1991
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Diên Niên
Tương Sinh
1990
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1981
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1978
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1976
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Sát
Tương Sinh
1973
Tương Sinh
Tương Sinh
Lục Hại
Diên Niên
Tương Sinh
1969
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1965
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1964
Bình Hòa
Tương Khắc
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh

Xem tuổi hợp làm ăn

Xem tuổi