Tử Vi Cổ Học

Tuổi Mậu Dần 1998 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

gửi lời chào đầu tiên đến bạn

XEM TUỔI HỢP LÀM ĂN là điều cần thiết đối với người kinh doanh, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp. Nếu bạn chọn được những người đồng hành hợp tuổi thì sẽ nâng cao phần cát khí bổ trợ giúp bạn phát triển hơn. Nếu người đồng hành không hợp tuổi thì phần nào sẽ khắc chế bạn, kìm hãm sự phát triển sự nghiệp của bạn.

Việc xem tuổi Mậu Dần 1998 hợp với tuổi nào để làm ăn mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn.

Chúc gia chủ Mậu Dần 1998 chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung năm 2022 thông qua công cụ xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Dần 1998.


Thông tin gia chủ tuổi Mậu Dần 1998

Năm sinh 1998
Tuổi

Tuổi Mậu Dần 1998 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?
Mậu Dần 1998

Xem mệnh ngũ hành Thành Đầu Thổ (Đất đắp thành)
(Mệnh Thổ)
Thiên can Mậu
Địa chi Dần
Cung mệnh Nam cung Khôn
Nữ cung Tốn

I - Tuổi Mậu Dần 1998 nam mạng

xem tuổi hợp làm ăn nam

1. Nam Mậu Dần 1998 hợp làm ăn các tuổi Nam mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Mậu Dần 1998 Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Dần từ độ tuổi đến . Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Dần 1998 NAM mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp làm ăn với Mậu Dần 1998 (NAM MẠNG)
Tuổi
(Nam mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
1994
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Diên Niên
Tương Sinh
1993
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1986
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1985
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1984
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1976
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh

2. Nam Mậu Dần 1998 hợp làm ăn các tuổi Nữ Mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Mậu Dần 1998 Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Dần từ độ tuổi 1962 đến 2004. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Dần 1998 NAM mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp làm ăn với Mậu Dần 1998 (NAM MẠNG)
Tuổi
(Nữ Mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2001
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hình
Thiên Y
Tương Sinh
2000
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1999
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1994
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Lục Sát
Tương Sinh
1993
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1992
Tương Sinh
Tương Khắc
Lục Hình
Thiên Y
Tương Sinh
1991
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1990
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Sinh Khí
Bình Hòa
1987
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1985
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Sát
Tương Sinh
1984
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1978
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Phục Vị
Bình Hòa
1969
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1965
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hình
Thiên Y
Tương Sinh
1964
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1963
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa

II - Tuổi Mậu Dần 1998 nữ mạng

xem tuổi hợp làm ăn nữ

3. Nữ Mậu Dần 1998 hợp làm ăn các tuổi Nam mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Mậu Dần 1998 NỮ mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Dần từ độ tuổi 1962 đến 2004. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Dần 1998 NỮ mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp làm ăn với Mậu Dần 1998 (NŨ MẠNG)
Tuổi
(Nam mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2000
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1999
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1991
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1990
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Sinh Khí
Tương Sinh
1987
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1979
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Bình Hòa
1978
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Phục Vị
Bình Hòa
1970
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Diên Niên
Bình Hòa
1969
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1964
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1963
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh

4. Nữ Mậu Dần 1998 hợp làm ăn các tuổi Nữ mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Mậu Dần 1998 NỮ mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Dần từ độ tuổi 1962 đến 2004. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Dần 1998 NỮ mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp làm ăn với Mậu Dần 1998 (NỮ MẠNG)
Tuổi
(Nữ Mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
1998
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1995
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Phá
Sinh Khí
Tương Sinh
1994
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1986
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1985
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1979
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Bình Hòa
1976
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1971
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Phá
Phục Vị
Bình Hòa
1970
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Diên Niên
Bình Hòa
1968
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hình
Sinh Khí
Tương Sinh
1962
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa

Xem tuổi hợp làm ăn

Xem tuổi