Tử Vi Cổ Học

Tuổi Kỷ Mùi 1979 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

gửi lời chào đầu tiên đến bạn

XEM TUỔI HỢP LÀM ĂN là điều cần thiết đối với người kinh doanh, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp. Nếu bạn chọn được những người đồng hành hợp tuổi thì sẽ nâng cao phần cát khí bổ trợ giúp bạn phát triển hơn. Nếu người đồng hành không hợp tuổi thì phần nào sẽ khắc chế bạn, kìm hãm sự phát triển sự nghiệp của bạn.

Việc xem tuổi Kỷ Mùi 1979 hợp với tuổi nào để làm ăn mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn.

Chúc gia chủ Kỷ Mùi 1979 chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung năm 2024 thông qua công cụ xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mùi 1979.


Thông tin gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979

Năm sinh 1979
Tuổi

Tuổi Kỷ Mùi 1979 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?
Kỷ Mùi 1979

Xem mệnh ngũ hành Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời)
(Mệnh Hỏa)
Thiên can Kỷ
Địa chi Mùi
Cung mệnh Nam cung Chấn
Nữ cung Chấn

I - Tuổi Kỷ Mùi 1979 nam mạng

xem tuổi hợp làm ăn nam

1. Nam Kỷ Mùi 1979 hợp làm ăn các tuổi Nam mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mùi từ độ tuổi đến . Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mùi 1979 NAM mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp làm ăn với Kỷ Mùi 1979 (NAM MẠNG)
Tuổi
(Nam mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
1999
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1991
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1990
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1988
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1987
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Diên Niên
Bình Hòa
1981
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1978
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hợp
Diên Niên
Bình Hòa
1972
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hại
Thiên Y
Tương Sinh
1969
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Bình Hòa
1964
Bình Hòa
Tương Sinh
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh

2. Nam Kỷ Mùi 1979 hợp làm ăn các tuổi Nữ Mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mùi từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mùi 1979 NAM mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp làm ăn với Kỷ Mùi 1979 (NAM MẠNG)
Tuổi
(Nữ Mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2006
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hình
Phục Vị
Bình Hòa
2003
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1998
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Bình Hòa
1995
Bình Hòa
Tương Khắc
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1994
Bình Hòa
Tương Sinh
Lục Hình
Sinh Khí
Tương Sinh
1989
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Bình Hòa
1988
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1986
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1980
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Bình Hòa
1979
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1977
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Khắc
1976
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1968
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh

II - Tuổi Kỷ Mùi 1979 nữ mạng

xem tuổi hợp làm ăn nữ

3. Nữ Kỷ Mùi 1979 hợp làm ăn các tuổi Nam mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 NỮ mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mùi từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mùi 1979 NỮ mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp làm ăn với Kỷ Mùi 1979 (NŨ MẠNG)
Tuổi
(Nam mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2006
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hình
Phục Vị
Bình Hòa
1999
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1991
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1990
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1988
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1987
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Diên Niên
Bình Hòa
1981
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1979
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1978
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hợp
Diên Niên
Bình Hòa
1973
Tương Sinh
Tương Khắc
Lục Hình
Sinh Khí
Tương Sinh
1972
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hại
Thiên Y
Tương Sinh
1969
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Bình Hòa
1964
Bình Hòa
Tương Sinh
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh

4. Nữ Kỷ Mùi 1979 hợp làm ăn các tuổi Nữ mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 NỮ mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mùi từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mùi 1979 NỮ mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp làm ăn với Kỷ Mùi 1979 (NỮ MẠNG)
Tuổi
(Nữ Mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2006
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hình
Phục Vị
Bình Hòa
2003
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1998
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Bình Hòa
1995
Bình Hòa
Tương Khắc
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1994
Bình Hòa
Tương Sinh
Lục Hình
Sinh Khí
Tương Sinh
1989
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Bình Hòa
1988
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1986
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1980
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Bình Hòa
1979
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1977
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Khắc
1976
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1968
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh

Xem tuổi hợp làm ăn

Xem tuổi