Tử Vi Cổ Học

Tuổi Kỷ Mão 1999 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

gửi lời chào đầu tiên đến bạn

XEM TUỔI HỢP LÀM ĂN là điều cần thiết đối với người kinh doanh, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp. Nếu bạn chọn được những người đồng hành hợp tuổi thì sẽ nâng cao phần cát khí bổ trợ giúp bạn phát triển hơn. Nếu người đồng hành không hợp tuổi thì phần nào sẽ khắc chế bạn, kìm hãm sự phát triển sự nghiệp của bạn.

Việc xem tuổi Kỷ Mão 1999 hợp với tuổi nào để làm ăn mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn.

Chúc gia chủ Kỷ Mão 1999 chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung năm 2024 thông qua công cụ xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mão 1999.


Thông tin gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999

Năm sinh 1999
Tuổi

Tuổi Kỷ Mão 1999 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?
Kỷ Mão 1999

Xem mệnh ngũ hành Thành Đầu Thổ (Đất đắp thành)
(Mệnh Thổ)
Thiên can Kỷ
Địa chi Mão
Cung mệnh Nam cung Khảm
Nữ cung Cấn

I - Tuổi Kỷ Mão 1999 nam mạng

xem tuổi hợp làm ăn nam

1. Nam Kỷ Mão 1999 hợp làm ăn các tuổi Nam mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999 Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mão từ độ tuổi đến . Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mão 1999 NAM mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp làm ăn với Kỷ Mão 1999 (NAM MẠNG)
Tuổi
(Nam mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2006
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1994
Tương Sinh
Tương Sinh
Lục Hợp
Lục Sát
Tương Sinh
1987
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1979
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1978
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Phá
Sinh Khí
Tương Sinh
1970
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Thiên Y
Tương Sinh

2. Nam Kỷ Mão 1999 hợp làm ăn các tuổi Nữ Mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999 Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mão từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mão 1999 NAM mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp làm ăn với Kỷ Mão 1999 (NAM MẠNG)
Tuổi
(Nữ Mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2006
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
2001
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Họa Hại
Tương Sinh
1998
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1995
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Phục Vị
Bình Hòa
1994
Tương Sinh
Tương Sinh
Lục Hợp
Diên Niên
Tương Khắc
1992
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Họa Hại
Tương Sinh
1991
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Lục Sát
Tương Sinh
1986
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1979
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1971
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Sinh Khí
Tương Sinh
1970
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1968
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1964
Tương Sinh
Tương Sinh
Lục Hại
Lục Sát
Tương Sinh

II - Tuổi Kỷ Mão 1999 nữ mạng

xem tuổi hợp làm ăn nữ

3. Nữ Kỷ Mão 1999 hợp làm ăn các tuổi Nam mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999 NỮ mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mão từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mão 1999 NỮ mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp làm ăn với Kỷ Mão 1999 (NŨ MẠNG)
Tuổi
(Nam mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2001
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1998
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1995
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Sinh Khí
Bình Hòa
1994
Tương Sinh
Tương Sinh
Lục Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1993
Tương Sinh
Tương Khắc
Lục Xung
Diên Niên
Tương Sinh
1992
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1991
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Họa Hại
Tương Sinh
1986
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1985
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1984
Tương Sinh
Tương Sinh
Lục Hình
Diên Niên
Tương Sinh
1977
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1976
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hại
Thiên Y
Tương Sinh
1971
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Sinh Khí
Bình Hòa
1968
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1965
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1964
Tương Sinh
Tương Sinh
Lục Hại
Họa Hại
Tương Sinh

4. Nữ Kỷ Mão 1999 hợp làm ăn các tuổi Nữ mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999 NỮ mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mão từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mão 1999 NỮ mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp làm ăn với Kỷ Mão 1999 (NỮ MẠNG)
Tuổi
(Nữ Mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2001
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
2000
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hại
Thiên Y
Tương Sinh
1999
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1994
Tương Sinh
Tương Sinh
Lục Hợp
Họa Hại
Tương Sinh
1992
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1991
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1987
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1984
Tương Sinh
Tương Sinh
Lục Hình
Phục Vị
Bình Hòa
1978
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Phá
Sinh Khí
Bình Hòa
1965
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1964
Tương Sinh
Tương Sinh
Lục Hại
Thiên Y
Tương Sinh

Xem tuổi hợp làm ăn

Xem tuổi