Tử Vi Cổ Học

Tuổi Giáp Dần 1974 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

gửi lời chào đầu tiên đến bạn

XEM TUỔI HỢP LÀM ĂN là điều cần thiết đối với người kinh doanh, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp. Nếu bạn chọn được những người đồng hành hợp tuổi thì sẽ nâng cao phần cát khí bổ trợ giúp bạn phát triển hơn. Nếu người đồng hành không hợp tuổi thì phần nào sẽ khắc chế bạn, kìm hãm sự phát triển sự nghiệp của bạn.

Việc xem tuổi Giáp Dần 1974 hợp với tuổi nào để làm ăn mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn.

Chúc gia chủ Giáp Dần 1974 chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung năm 2024 thông qua công cụ xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Giáp Dần 1974.


Thông tin gia chủ tuổi Giáp Dần 1974

Năm sinh 1974
Tuổi

Tuổi Giáp Dần 1974 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?
Giáp Dần 1974

Xem mệnh ngũ hành Đại Khe Thủy (Nước khe lớn)
(Mệnh Thủy)
Thiên can Giáp
Địa chi Dần
Cung mệnh Nam cung Cấn
Nữ cung Đoài

I - Tuổi Giáp Dần 1974 nam mạng

xem tuổi hợp làm ăn nam

1. Nam Giáp Dần 1974 hợp làm ăn các tuổi Nam mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Giáp Dần 1974 Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Giáp Dần từ độ tuổi đến . Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Giáp Dần 1974 NAM mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp làm ăn với Giáp Dần 1974 (NAM MẠNG)
Tuổi
(Nam mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2003
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
2002
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Diên Niên
Tương Sinh
1993
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1989
Tương Sinh
Tương Sinh
Lục Hình
Sinh Khí
Bình Hòa
1985
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1984
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1975
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1967
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1966
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Diên Niên
Tương Sinh

2. Nam Giáp Dần 1974 hợp làm ăn các tuổi Nữ Mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Giáp Dần 1974 Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Giáp Dần từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Giáp Dần 1974 NAM mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp làm ăn với Giáp Dần 1974 (NAM MẠNG)
Tuổi
(Nữ Mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2005
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
2003
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Họa Hại
Tương Sinh
2002
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Phục Vị
Bình Hòa
2001
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hình
Diên Niên
Tương Sinh
2000
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1996
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1993
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1992
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hình
Diên Niên
Tương Sinh
1985
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Họa Hại
Tương Sinh
1984
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1983
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Phá
Diên Niên
Tương Sinh
1982
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1981
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1975
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1974
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1973
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1972
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1966
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Phục Vị
Bình Hòa

II - Tuổi Giáp Dần 1974 nữ mạng

xem tuổi hợp làm ăn nữ

3. Nữ Giáp Dần 1974 hợp làm ăn các tuổi Nam mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Giáp Dần 1974 NỮ mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Giáp Dần từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Giáp Dần 1974 NỮ mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp làm ăn với Giáp Dần 1974 (NŨ MẠNG)
Tuổi
(Nam mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2004
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hình
Thiên Y
Tương Sinh
2003
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
2002
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Phục Vị
Bình Hòa
2001
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hình
Diên Niên
Tương Sinh
1993
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1992
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hình
Diên Niên
Tương Sinh
1989
Tương Sinh
Tương Sinh
Lục Hình
Thiên Y
Tương Sinh
1985
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1984
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1983
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Phá
Diên Niên
Tương Sinh
1981
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Họa Hại
Tương Sinh
1980
Tương Sinh
Tương Khắc
Lục Hình
Thiên Y
Tương Sinh
1975
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1974
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1972
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Họa Hại
Tương Sinh
1971
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Phá
Thiên Y
Tương Sinh
1967
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1966
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Phục Vị
Bình Hòa

4. Nữ Giáp Dần 1974 hợp làm ăn các tuổi Nữ mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Giáp Dần 1974 NỮ mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Giáp Dần từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Giáp Dần 1974 NỮ mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp làm ăn với Giáp Dần 1974 (NỮ MẠNG)
Tuổi
(Nữ Mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2005
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
2002
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Diên Niên
Tương Sinh
2001
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hình
Phục Vị
Bình Hòa
2000
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1996
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1993
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1992
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hình
Phục Vị
Bình Hòa
1984
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1982
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Sinh Khí
Bình Hòa
1981
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1975
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1974
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1973
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1972
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1966
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Diên Niên
Tương Sinh

Xem tuổi hợp làm ăn

Xem tuổi