Tử Vi Cổ Học

Tuổi Bính Tý 1996 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

gửi lời chào đầu tiên đến bạn

XEM TUỔI HỢP LÀM ĂN là điều cần thiết đối với người kinh doanh, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp. Nếu bạn chọn được những người đồng hành hợp tuổi thì sẽ nâng cao phần cát khí bổ trợ giúp bạn phát triển hơn. Nếu người đồng hành không hợp tuổi thì phần nào sẽ khắc chế bạn, kìm hãm sự phát triển sự nghiệp của bạn.

Việc xem tuổi Bính Tý 1996 hợp với tuổi nào để làm ăn mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn.

Chúc gia chủ Bính Tý 1996 chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung năm 2024 thông qua công cụ xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Tý 1996.


Thông tin gia chủ tuổi Bính Tý 1996

Năm sinh 1996
Tuổi

Tuổi Bính Tý 1996 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?
Bính Tý 1996

Xem mệnh ngũ hành Giản Hạ Thủy (Nước khe suối)
(Mệnh Thủy)
Thiên can Bính
Địa chi
Cung mệnh Nam cung Tốn
Nữ cung Khôn

I - Tuổi Bính Tý 1996 nam mạng

xem tuổi hợp làm ăn nam

1. Nam Bính Tý 1996 hợp làm ăn các tuổi Nam mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Bính Tý 1996 Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Tý từ độ tuổi đến . Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Tý 1996 NAM mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp làm ăn với Bính Tý 1996 (NAM MẠNG)
Tuổi
(Nam mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2000
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1997
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hợp
Diên Niên
Bình Hòa
1988
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Diên Niên
Bình Hòa
1981
Tương Sinh
Tương Sinh
Lục Phá
Sinh Khí
Tương Sinh
1973
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1972
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh

2. Nam Bính Tý 1996 hợp làm ăn các tuổi Nữ Mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Bính Tý 1996 Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Tý từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Tý 1996 NAM mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp làm ăn với Bính Tý 1996 (NAM MẠNG)
Tuổi
(Nữ Mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2004
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Sinh Khí
Tương Khắc
2003
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hại
Thiên Y
Tương Sinh
1997
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hợp
Diên Niên
Bình Hòa
1989
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1988
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Diên Niên
Bình Hòa
1985
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1980
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Phục Vị
Bình Hòa
1971
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1970
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Diên Niên
Bình Hòa
1967
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hại
Thiên Y
Tương Sinh

II - Tuổi Bính Tý 1996 nữ mạng

xem tuổi hợp làm ăn nữ

3. Nữ Bính Tý 1996 hợp làm ăn các tuổi Nam mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Bính Tý 1996 NỮ mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Tý từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Tý 1996 NỮ mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp làm ăn với Bính Tý 1996 (NŨ MẠNG)
Tuổi
(Nam mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2004
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Phục Vị
Bình Hòa
2003
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hại
Diên Niên
Tương Sinh
2002
Tương Sinh
Tương Khắc
Lục Xung
Thiên Y
Tương Sinh
2001
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
2000
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Lục Sát
Tương Sinh
1993
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Phá
Thiên Y
Tương Sinh
1992
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Sinh Khí
Bình Hòa
1989
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1985
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Diên Niên
Tương Sinh
1984
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1983
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1980
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Phục Vị
Bình Hòa
1975
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hình
Thiên Y
Tương Sinh
1974
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1973
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Lục Sát
Tương Sinh
1971
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1967
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hại
Diên Niên
Tương Sinh
1966
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Xung
Thiên Y
Tương Sinh

4. Nữ Bính Tý 1996 hợp làm ăn các tuổi Nữ mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Bính Tý 1996 NỮ mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Tý từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Tý 1996 NỮ mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp làm ăn với Bính Tý 1996 (NỮ MẠNG)
Tuổi
(Nữ Mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2001
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
2000
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Diên Niên
Tương Sinh
1996
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1993
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Phá
Sinh Khí
Bình Hòa
1992
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1985
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Lục Sát
Tương Sinh
1984
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1983
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1982
Bình Hòa
Tương Khắc
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1981
Tương Sinh
Tương Sinh
Lục Phá
Sinh Khí
Bình Hòa
1974
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1973
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Diên Niên
Tương Sinh
1972
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa

Xem tuổi hợp làm ăn

Xem tuổi