Tử Vi Cổ Học

Tuổi Bính Dần 1986 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

gửi lời chào đầu tiên đến bạn

XEM TUỔI HỢP LÀM ĂN là điều cần thiết đối với người kinh doanh, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp. Nếu bạn chọn được những người đồng hành hợp tuổi thì sẽ nâng cao phần cát khí bổ trợ giúp bạn phát triển hơn. Nếu người đồng hành không hợp tuổi thì phần nào sẽ khắc chế bạn, kìm hãm sự phát triển sự nghiệp của bạn.

Việc xem tuổi Bính Dần 1986 hợp với tuổi nào để làm ăn mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn.

Chúc gia chủ Bính Dần 1986 chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung năm 2024 thông qua công cụ xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Dần 1986.


Thông tin gia chủ tuổi Bính Dần 1986

Năm sinh 1986
Tuổi

Tuổi Bính Dần 1986 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?
Bính Dần 1986

Xem mệnh ngũ hành Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò)
(Mệnh Hỏa)
Thiên can Bính
Địa chi Dần
Cung mệnh Nam cung Khôn
Nữ cung Khảm

I - Tuổi Bính Dần 1986 nam mạng

xem tuổi hợp làm ăn nam

1. Nam Bính Dần 1986 hợp làm ăn các tuổi Nam mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Bính Dần 1986 Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Dần từ độ tuổi đến . Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Dần 1986 NAM mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp làm ăn với Bính Dần 1986 (NAM MẠNG)
Tuổi
(Nam mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2003
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
2002
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1998
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1994
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Diên Niên
Tương Sinh
1991
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Sát
Tương Sinh
1976
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh

2. Nam Bính Dần 1986 hợp làm ăn các tuổi Nữ Mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Bính Dần 1986 Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Dần từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Dần 1986 NAM mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp làm ăn với Bính Dần 1986 (NAM MẠNG)
Tuổi
(Nữ Mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2003
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Sát
Tương Sinh
2002
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Sinh Khí
Bình Hòa
1999
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1994
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Lục Sát
Tương Sinh
1991
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1990
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Sinh Khí
Bình Hòa
1987
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1981
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1978
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Phục Vị
Bình Hòa
1976
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Sát
Tương Sinh
1973
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1972
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1969
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1965
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hình
Thiên Y
Tương Sinh
1964
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh

II - Tuổi Bính Dần 1986 nữ mạng

xem tuổi hợp làm ăn nữ

3. Nữ Bính Dần 1986 hợp làm ăn các tuổi Nam mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Bính Dần 1986 NỮ mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Dần từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Dần 1986 NỮ mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp làm ăn với Bính Dần 1986 (NŨ MẠNG)
Tuổi
(Nam mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2006
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
2003
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Sát
Tương Sinh
2002
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Họa Hại
Tương Sinh
1999
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1994
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Lục Sát
Tương Sinh
1991
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Khắc
1990
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Phục Vị
Bình Hòa
1988
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1987
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1981
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1979
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1978
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Sinh Khí
Tương Sinh
1976
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Sát
Tương Sinh
1973
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Khắc
1972
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1969
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh

4. Nữ Bính Dần 1986 hợp làm ăn các tuổi Nữ mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Bính Dần 1986 NỮ mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Dần từ độ tuổi 1964 đến 2006. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Dần 1986 NỮ mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp làm ăn với Bính Dần 1986 (NỮ MẠNG)
Tuổi
(Nữ Mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2006
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
2003
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Khắc
1998
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1994
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Diên Niên
Tương Khắc
1991
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Sát
Tương Sinh
1989
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hình
Sinh Khí
Tương Sinh
1988
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1986
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1980
Tương Sinh
Tương Khắc
Lục Hình
Sinh Khí
Tương Sinh
1979
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1976
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Khắc
1973
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Sát
Tương Sinh
1968
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hình
Phục Vị
Bình Hòa

Xem tuổi hợp làm ăn

Xem tuổi