Tử Vi Cổ Học

Nam và Nữ tuổi Tân Mùi 1991 hợp với tuổi nào?

Thông tin gia chủ tuổi Tân Mùi 1991

Năm sinh 1991
Tuổi

Tuổi Tân Mùi 1991 hợp tuổi nào nhất?
Tân Mùi 1991

Xem mệnh ngũ hành Lộ Bàng Thổ (Đất bên đường)
(Mệnh Thổ)
Thiên can Tân
Địa chi Mùi
Cung mệnh Nam cung Ly
Nữ cung Càn

1. Nam tuổi Tân Mùi 1991 hợp với tuổi nào nhất?

Tân Mùi 1991 Bảng dưới đây tổng hợp Nam tuổi Tân Mùi 1991 hợp với tuổi nào đánh giá theo thang điểm 10, trong đó tuổi có điểm càng cao (9,8) thì mức độ phù hợp tuổi Tân Mùi 1991 càng tốt
Năm sinh Điểm hợp luận giải hợp tuổi
2006 - Bính Tuất - Nữ Mạng 7 Nam Tân Mùi 1991 hợp với nữ Bính Tuất 2006
1999 - Kỷ Mão - Nữ Mạng 6 Nam Tân Mùi 1991 hợp với nữ Kỷ Mão 1999
1998 - Mậu Dần - Nữ Mạng 7 Nam Tân Mùi 1991 hợp với nữ Mậu Dần 1998
1995 - Ất Hợi - Nữ Mạng 6 Nam Tân Mùi 1991 hợp với nữ Ất Hợi 1995
1994 - Giáp Tuất - Nữ Mạng 6 Nam Tân Mùi 1991 hợp với nữ Giáp Tuất 1994
1993 - Quý Dậu - Nữ Mạng 6 Nam Tân Mùi 1991 hợp với nữ Quý Dậu 1993
1990 - Canh Ngọ - Nữ Mạng 6 Nam Tân Mùi 1991 hợp với nữ Canh Ngọ 1990
1987 - Đinh Mão - Nữ Mạng 6 Nam Tân Mùi 1991 hợp với nữ Đinh Mão 1987
1986 - Bính Dần - Nữ Mạng 7 Nam Tân Mùi 1991 hợp với nữ Bính Dần 1986
1979 - Kỷ Mùi - Nữ Mạng 8 Nam Tân Mùi 1991 hợp với nữ Kỷ Mùi 1979
1978 - Mậu Ngọ - Nữ Mạng 7 Nam Tân Mùi 1991 hợp với nữ Mậu Ngọ 1978
1977 - Đinh Tỵ - Nữ Mạng 6 Nam Tân Mùi 1991 hợp với nữ Đinh Tỵ 1977
1976 - Bính Thìn - Nữ Mạng 7 Nam Tân Mùi 1991 hợp với nữ Bính Thìn 1976
1971 - Tân Hợi - Nữ Mạng 9 Nam Tân Mùi 1991 hợp với nữ Tân Hợi 1971
1970 - Canh Tuất - Nữ Mạng 7 Nam Tân Mùi 1991 hợp với nữ Canh Tuất 1970

3. Nữ tuổi Tân Mùi 1991 hợp với tuổi nào nhất?

Bảng dưới đây tổng hợp Nữ tuổi Tân Mùi 1991 hợp với tuổi nào đánh giá theo thang điểm 10, trong đó tuổi có điểm càng cao (9,8) thì mức độ phù hợp tuổi Tân Mùi 1991 càng tốt
Năm sinh Điểm hợp Luận giải hợp tuổi
2001 - Tân Tỵ - Nam Mạng 8 Nữ Tân Mùi 1991 hợp với nam Tân Tỵ 2001
1999 - Kỷ Mão - Nam Mạng 6 Nữ Tân Mùi 1991 hợp với nam Kỷ Mão 1999
1998 - Mậu Dần - Nam Mạng 7 Nữ Tân Mùi 1991 hợp với nam Mậu Dần 1998
1995 - Ất Hợi - Nam Mạng 8 Nữ Tân Mùi 1991 hợp với nam Ất Hợi 1995
1994 - Giáp Tuất - Nam Mạng 6 Nữ Tân Mùi 1991 hợp với nam Giáp Tuất 1994
1993 - Quý Dậu - Nam Mạng 7 Nữ Tân Mùi 1991 hợp với nam Quý Dậu 1993
1992 - Nhâm Thân - Nam Mạng 8 Nữ Tân Mùi 1991 hợp với nam Nhâm Thân 1992
1990 - Canh Ngọ - Nam Mạng 6 Nữ Tân Mùi 1991 hợp với nam Canh Ngọ 1990
1986 - Bính Dần - Nam Mạng 9 Nữ Tân Mùi 1991 hợp với nam Bính Dần 1986
1984 - Giáp Tý - Nam Mạng 6 Nữ Tân Mùi 1991 hợp với nam Giáp Tý 1984
1977 - Đinh Tỵ - Nam Mạng 6 Nữ Tân Mùi 1991 hợp với nam Đinh Tỵ 1977
1976 - Bính Thìn - Nam Mạng 7 Nữ Tân Mùi 1991 hợp với nam Bính Thìn 1976
1971 - Tân Hợi - Nam Mạng 9 Nữ Tân Mùi 1991 hợp với nam Tân Hợi 1971
1968 - Mậu Thân - Nam Mạng 7 Nữ Tân Mùi 1991 hợp với nam Mậu Thân 1968
1965 - Ất Tỵ - Nam Mạng 7 Nữ Tân Mùi 1991 hợp với nam Ất Tỵ 1965

Tổng kết Tân Mùi 1991 hợp với tuổi nào nhất?

Qua bài viết này, Tử Vi Cổ Học  mong rằng quý bạn đã có thể tự trả lời được câu hỏi sinh năm Tân Mùi 1991 hợp với tuổi nào. Chúc quý bạn xem tuổi Tân Mùi 1991 hợp với tuổi nào để kết hợp cả về công việc làm ăn lẫn tình yêu đều hòa hợp, làm ăn phát đạt, mọi sự luôn như ý.Xem tuổi hợp nhau

Xem tuổi