Tử Vi Cổ Học

Nam và Nữ tuổi Bính Dần 1986 hợp với tuổi nào?

Thông tin gia chủ tuổi Bính Dần 1986

Năm sinh 1986
Tuổi

Tuổi Bính Dần 1986 hợp tuổi nào nhất?
Bính Dần 1986

Xem mệnh ngũ hành Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò)
(Mệnh Hỏa)
Thiên can Bính
Địa chi Dần
Cung mệnh Nam cung Khôn
Nữ cung Khảm

1. Nam tuổi Bính Dần 1986 hợp với tuổi nào nhất?

Bính Dần 1986 Bảng dưới đây tổng hợp Nam tuổi Bính Dần 1986 hợp với tuổi nào đánh giá theo thang điểm 10, trong đó tuổi có điểm càng cao (9,8) thì mức độ phù hợp tuổi Bính Dần 1986 càng tốt
Năm sinh Điểm hợp luận giải hợp tuổi
2003 - Quý Mùi - Nữ Mạng 6 Nam Bính Dần 1986 hợp với nữ Quý Mùi 2003
2002 - Nhâm Ngọ - Nữ Mạng 7 Nam Bính Dần 1986 hợp với nữ Nhâm Ngọ 2002
1999 - Kỷ Mão - Nữ Mạng 7 Nam Bính Dần 1986 hợp với nữ Kỷ Mão 1999
1994 - Giáp Tuất - Nữ Mạng 6 Nam Bính Dần 1986 hợp với nữ Giáp Tuất 1994
1991 - Tân Mùi - Nữ Mạng 9 Nam Bính Dần 1986 hợp với nữ Tân Mùi 1991
1990 - Canh Ngọ - Nữ Mạng 7 Nam Bính Dần 1986 hợp với nữ Canh Ngọ 1990
1987 - Đinh Mão - Nữ Mạng 6 Nam Bính Dần 1986 hợp với nữ Đinh Mão 1987
1981 - Tân Dậu - Nữ Mạng 8 Nam Bính Dần 1986 hợp với nữ Tân Dậu 1981
1978 - Mậu Ngọ - Nữ Mạng 7 Nam Bính Dần 1986 hợp với nữ Mậu Ngọ 1978
1976 - Bính Thìn - Nữ Mạng 6 Nam Bính Dần 1986 hợp với nữ Bính Thìn 1976
1973 - Quý Sửu - Nữ Mạng 8 Nam Bính Dần 1986 hợp với nữ Quý Sửu 1973
1972 - Nhâm Tý - Nữ Mạng 6 Nam Bính Dần 1986 hợp với nữ Nhâm Tý 1972
1969 - Kỷ Dậu - Nữ Mạng 7 Nam Bính Dần 1986 hợp với nữ Kỷ Dậu 1969
1965 - Ất Tỵ - Nữ Mạng 6 Nam Bính Dần 1986 hợp với nữ Ất Tỵ 1965
1964 - Giáp Thìn - Nữ Mạng 7 Nam Bính Dần 1986 hợp với nữ Giáp Thìn 1964

3. Nữ tuổi Bính Dần 1986 hợp với tuổi nào nhất?

Bảng dưới đây tổng hợp Nữ tuổi Bính Dần 1986 hợp với tuổi nào đánh giá theo thang điểm 10, trong đó tuổi có điểm càng cao (9,8) thì mức độ phù hợp tuổi Bính Dần 1986 càng tốt
Năm sinh Điểm hợp Luận giải hợp tuổi
2006 - Bính Tuất - Nam Mạng 9 Nữ Bính Dần 1986 hợp với nam Bính Tuất 2006
2003 - Quý Mùi - Nam Mạng 6 Nữ Bính Dần 1986 hợp với nam Quý Mùi 2003
2002 - Nhâm Ngọ - Nam Mạng 6 Nữ Bính Dần 1986 hợp với nam Nhâm Ngọ 2002
1999 - Kỷ Mão - Nam Mạng 7 Nữ Bính Dần 1986 hợp với nam Kỷ Mão 1999
1994 - Giáp Tuất - Nam Mạng 6 Nữ Bính Dần 1986 hợp với nam Giáp Tuất 1994
1991 - Tân Mùi - Nam Mạng 7 Nữ Bính Dần 1986 hợp với nam Tân Mùi 1991
1990 - Canh Ngọ - Nam Mạng 7 Nữ Bính Dần 1986 hợp với nam Canh Ngọ 1990
1988 - Mậu Thìn - Nam Mạng 8 Nữ Bính Dần 1986 hợp với nam Mậu Thìn 1988
1987 - Đinh Mão - Nam Mạng 7 Nữ Bính Dần 1986 hợp với nam Đinh Mão 1987
1981 - Tân Dậu - Nam Mạng 8 Nữ Bính Dần 1986 hợp với nam Tân Dậu 1981
1979 - Kỷ Mùi - Nam Mạng 7 Nữ Bính Dần 1986 hợp với nam Kỷ Mùi 1979
1978 - Mậu Ngọ - Nam Mạng 8 Nữ Bính Dần 1986 hợp với nam Mậu Ngọ 1978
1976 - Bính Thìn - Nam Mạng 6 Nữ Bính Dần 1986 hợp với nam Bính Thìn 1976
1973 - Quý Sửu - Nam Mạng 6 Nữ Bính Dần 1986 hợp với nam Quý Sửu 1973
1972 - Nhâm Tý - Nam Mạng 6 Nữ Bính Dần 1986 hợp với nam Nhâm Tý 1972
1969 - Kỷ Dậu - Nam Mạng 8 Nữ Bính Dần 1986 hợp với nam Kỷ Dậu 1969

Tổng kết Bính Dần 1986 hợp với tuổi nào nhất?

Qua bài viết này, Tử Vi Cổ Học  mong rằng quý bạn đã có thể tự trả lời được câu hỏi sinh năm Bính Dần 1986 hợp với tuổi nào. Chúc quý bạn xem tuổi Bính Dần 1986 hợp với tuổi nào để kết hợp cả về công việc làm ăn lẫn tình yêu đều hòa hợp, làm ăn phát đạt, mọi sự luôn như ý.Xem tuổi hợp nhau

Xem tuổi