Tử Vi Cổ Học

Nam và Nữ tuổi Canh Thìn 2000 hợp với tuổi nào?

Thông tin gia chủ tuổi Canh Thìn 2000

Năm sinh 2000
Tuổi

Tuổi Canh Thìn 2000 hợp tuổi nào nhất?
Canh Thìn 2000

Xem mệnh ngũ hành Bạch Lạp Kim (Vàng sáp ong)
(Mệnh Kim)
Thiên can Canh
Địa chi Thìn
Cung mệnh Nam cung Ly
Nữ cung Càn

1. Nam tuổi Canh Thìn 2000 hợp với tuổi nào nhất?

Canh Thìn 2000 Bảng dưới đây tổng hợp Nam tuổi Canh Thìn 2000 hợp với tuổi nào đánh giá theo thang điểm 10, trong đó tuổi có điểm càng cao (9,8) thì mức độ phù hợp tuổi Canh Thìn 2000 càng tốt
Năm sinh Điểm hợp luận giải hợp tuổi
2006 - Bính Tuất - Nữ Mạng 6 Nam Canh Thìn 2000 hợp với nữ Bính Tuất 2006
2005 - Ất Dậu - Nữ Mạng 8 Nam Canh Thìn 2000 hợp với nữ Ất Dậu 2005
2004 - Giáp Thân - Nữ Mạng 8 Nam Canh Thìn 2000 hợp với nữ Giáp Thân 2004
1998 - Mậu Dần - Nữ Mạng 8 Nam Canh Thìn 2000 hợp với nữ Mậu Dần 1998
1997 - Đinh Sửu - Nữ Mạng 7 Nam Canh Thìn 2000 hợp với nữ Đinh Sửu 1997
1996 - Bính Tý - Nữ Mạng 6 Nam Canh Thìn 2000 hợp với nữ Bính Tý 1996
1993 - Quý Dậu - Nữ Mạng 6 Nam Canh Thìn 2000 hợp với nữ Quý Dậu 1993
1990 - Canh Ngọ - Nữ Mạng 6 Nam Canh Thìn 2000 hợp với nữ Canh Ngọ 1990
1985 - Ất Sửu - Nữ Mạng 6 Nam Canh Thìn 2000 hợp với nữ Ất Sửu 1985
1977 - Đinh Tỵ - Nữ Mạng 8 Nam Canh Thìn 2000 hợp với nữ Đinh Tỵ 1977
1976 - Bính Thìn - Nữ Mạng 6 Nam Canh Thìn 2000 hợp với nữ Bính Thìn 1976
1975 - Ất Mão - Nữ Mạng 6 Nam Canh Thìn 2000 hợp với nữ Ất Mão 1975
1971 - Tân Hợi - Nữ Mạng 7 Nam Canh Thìn 2000 hợp với nữ Tân Hợi 1971
1970 - Canh Tuất - Nữ Mạng 6 Nam Canh Thìn 2000 hợp với nữ Canh Tuất 1970
1969 - Kỷ Dậu - Nữ Mạng 7 Nam Canh Thìn 2000 hợp với nữ Kỷ Dậu 1969
1968 - Mậu Thân - Nữ Mạng 7 Nam Canh Thìn 2000 hợp với nữ Mậu Thân 1968
1967 - Đinh Mùi - Nữ Mạng 7 Nam Canh Thìn 2000 hợp với nữ Đinh Mùi 1967

3. Nữ tuổi Canh Thìn 2000 hợp với tuổi nào nhất?

Bảng dưới đây tổng hợp Nữ tuổi Canh Thìn 2000 hợp với tuổi nào đánh giá theo thang điểm 10, trong đó tuổi có điểm càng cao (9,8) thì mức độ phù hợp tuổi Canh Thìn 2000 càng tốt
Năm sinh Điểm hợp Luận giải hợp tuổi
2005 - Ất Dậu - Nam Mạng 6 Nữ Canh Thìn 2000 hợp với nam Ất Dậu 2005
2004 - Giáp Thân - Nam Mạng 8 Nữ Canh Thìn 2000 hợp với nam Giáp Thân 2004
2001 - Tân Tỵ - Nam Mạng 7 Nữ Canh Thìn 2000 hợp với nam Tân Tỵ 2001
1998 - Mậu Dần - Nam Mạng 8 Nữ Canh Thìn 2000 hợp với nam Mậu Dần 1998
1993 - Quý Dậu - Nam Mạng 7 Nữ Canh Thìn 2000 hợp với nam Quý Dậu 1993
1992 - Nhâm Thân - Nam Mạng 8 Nữ Canh Thìn 2000 hợp với nam Nhâm Thân 1992
1990 - Canh Ngọ - Nam Mạng 6 Nữ Canh Thìn 2000 hợp với nam Canh Ngọ 1990
1985 - Ất Sửu - Nam Mạng 6 Nữ Canh Thìn 2000 hợp với nam Ất Sửu 1985
1984 - Giáp Tý - Nam Mạng 6 Nữ Canh Thìn 2000 hợp với nam Giáp Tý 1984
1983 - Quý Hợi - Nam Mạng 8 Nữ Canh Thìn 2000 hợp với nam Quý Hợi 1983
1977 - Đinh Tỵ - Nam Mạng 8 Nữ Canh Thìn 2000 hợp với nam Đinh Tỵ 1977
1976 - Bính Thìn - Nam Mạng 6 Nữ Canh Thìn 2000 hợp với nam Bính Thìn 1976
1975 - Ất Mão - Nam Mạng 7 Nữ Canh Thìn 2000 hợp với nam Ất Mão 1975
1974 - Giáp Dần - Nam Mạng 7 Nữ Canh Thìn 2000 hợp với nam Giáp Dần 1974
1971 - Tân Hợi - Nam Mạng 7 Nữ Canh Thìn 2000 hợp với nam Tân Hợi 1971
1968 - Mậu Thân - Nam Mạng 9 Nữ Canh Thìn 2000 hợp với nam Mậu Thân 1968
1967 - Đinh Mùi - Nam Mạng 7 Nữ Canh Thìn 2000 hợp với nam Đinh Mùi 1967
1966 - Bính Ngọ - Nam Mạng 6 Nữ Canh Thìn 2000 hợp với nam Bính Ngọ 1966

Tổng kết Canh Thìn 2000 hợp với tuổi nào nhất?

Qua bài viết này, Tử Vi Cổ Học  mong rằng quý bạn đã có thể tự trả lời được câu hỏi sinh năm Canh Thìn 2000 hợp với tuổi nào. Chúc quý bạn xem tuổi Canh Thìn 2000 hợp với tuổi nào để kết hợp cả về công việc làm ăn lẫn tình yêu đều hòa hợp, làm ăn phát đạt, mọi sự luôn như ý.Xem tuổi hợp nhau

Xem tuổi