Tử Vi Cổ Học

Xem bói tướng tay của người yêu đơn phương | Tử Vi Cổ Học

 

Yêu đã khổ, yêu đơn phương càng khổ. Tướng bàn tay có thể đoán biết được con người khi yêu sẽ như thế nào. Thực ra yêu đúng người lại thêm phương thức thể hiện 


Blog tử vi