Tử Vi Cổ Học

Xem tình duyên

 

Xem tình duyên Xung hợp niên mệnh theo ngũ hành. Đây là yếu tố quan trọng hơn cả khi xem xung hợp nam nữ. Công cụ xem bói tình yêu qua tên và ngày sinh của bạn và người ấy. Xem căn duyên tiền định tạo

Xem tình duyên

Blog tử vi