Tử Vi Cổ Học

Hay xem xét khi đặt tên cho bé | Tử Vi Cổ Học

 

Việc đặt tên cho con không chỉ đòi hỏi bố mẹ phải tìm được cái tên đẹp, hay, có ý nghĩa với bé mà còn cần đáp ứng một số quy tắc nhất định, phù hợp với bé, tránh phạm phải những cấm kỵ, dẫn đến bất lợi cho bé sau này. Bố mẹ có thể tham khảo thêm một số lưu ý khi đặt tên cho bé.


Blog tử vi